Richtlijnen voor auteurs

Richtlijnen voor auteurs

Gentse geschiedenis schrijven we samen, maar ook Ghendtsche Tydinghen schrijven we samen. 

Heb je schrijfkriebels?

Ben je bezeten door Gent?

Stak je vele vele uren in een paper of eindwerk?

Was je oma betrokken bij de studentenrellen van maart ’69?

Kwam je overgrootvader naar Gent uit het Waasland of Emirdag?

Zat je in lang vervlogen tijden in de studio van Radio SIS?

Werkte je buurman in een nu vergeten bakelietfabriek?

Heb je oude foto’s van het cafetje van je oudtante?

(update juni 2023)

We kijken uit naar uw bijdrage voor ons tijdschrift Ghendtsche Tydinghen!

Waarover kan die bijdrage gaan? Alle onderwerpen over grote en kleine geschiedenissen van Gent komen in aanmerking, verhalen van het prille begin tot gisteren.

Graag ontvangen we artikels die niet te lang zijn, dit om het tijdschrift aangenaam en gevarieerd te houden voor de lezer. Daarom hanteren we per artikel een maximumlengte van 15 pagina’s (3.000 à 5.000 woorden). Wilt u het onderwerp toch meer uitwerken, dan kunnen we uw bijdrage eventueel splitsen over opeenvolgende edities. 

De redactieraad leest uw bijdrage grondig na, stelt kritische vragen en suggereert waar nodig aanpassingen. De ervaring leert dat dit de leesbaarheid van een tekst ten goede komt. Uw tekst krijgt een peter/meter die uw artikel opvolgt, tot en met de layout en de drukproef. 

De artikels in GT hebben een vaste structuur. Dat ziet u meteen in een vorig nummer. De titel van het artikel wordt gevolgd door de naam van de auteur(s). De (liefst beknopte) inleiding bevat de essentie van het artikel en zet aan tot verder lezen. Onderaan de tekst voorzien we maximaal een bladzijde voor eindnoten en vermeldingen van bronnen en literatuur. Alvast bedankt om het daartoe te beperken!

We ontvangen uw teksten graag als Word-document, in bijlage bij een e-mailbericht bijvoorbeeld. Die teksten hoeft u niet zelf te layouten (in kolommen te schikken enz.), dat doen wij wel. 

Als auteur zorgt u ook voor de afbeeldingen. Stuur deze afzonderlijk van de tekst door via WeTransfer, een programma dat u gratis kunt downloaden. De afbeeldingen zijn best digitale .tif of  .jpg bestanden. Indien nodig kan de redactie u helpen bij het digitaliseren van foto’s en kaarten. Indien mogelijk voorzien we minstens één afbeelding per twee bladzijden tekst. De nummers van de afbeeldingen worden vermeld in de hoofdtekst op de plaatsen waar zij thuishoren. Alle toegestuurde afbeeldingen dragen in hun bestandsnaam best de nummers uit de tekst. De onderschriften van de afbeeldingen, mét de nummering, krijgen we graag onderaan de hoofdtekst en de eindnoten.

Als auteur krijgt u twee exemplaren van het nummer waarin uw artikel verscheen. Op verzoek kunnen we u uw artikel ook in pdf-formaat toesturen.

Van zodra uw artikel gepubliceerd is in GT, wordt u verondersteld te aanvaarden dat uw bijdrage(n) door de redactie – in samenwerking met UGent – op termijn gratis op het internet ter beschikking wordt gesteld in het Open Access systeem (ojs.ugent.be).

Met vragen kunt u altijd terecht op het redactieadres hhkgent@gmail.com.

Tot binnenkort!