Archief

Archief

Ghendtsche Tydinghen verschijnt al meer dan vijftig jaar. In al die jaren verschenen er artikels over alle mogelijke onderwerpen. Artikels over middeleeuwse stenen en negentiende-eeuwse beluiken, over obscure componisten en lang vergeten muzikanten, over mimespelers, opvallende volksfiguren, maar ook vergeelde schrijvers en Spaanse edellieden, artikels over Multatuli en Buffalo Bill, artikels over herbergen, brouwerijen en jeneverstokerijen maar ook over de Opera en chique hoedenwinkels, over kerkhoven en tennisvelden. Gentse recepten voor opgelegde komkommer, voor kalfskop en morellen in de brandewijn. Je kan het blijkbaar zo gek niet bedenken of het gebeurde in Gent en Ghendtsche Tydinghen bracht er een artikel over.

Ons archief kun je hier lezen: https://openjournals.ugent.be/gt

Voor de liefhebber, voor de jaren 1972 – 2010 is er een handige inhoudstafel:
Ghendtsche Tydinghen – 1972 – 2010 nr 3

Gedane activiteiten

2024

Vrijdag 9 februari: Luistervink-lezing 1

Jonas Roelens

Vrijdag 8 maart: Luistervink-lezing 2

Onderzoeker Geert Berings vertelde over de missionaris Amandus (7de eeuw) die door koppige Gentenaars in de Schelde werd gekieperd maar terugsloeg met een overtuigend mirakel. Geert Berings legt bekende bronnen naast recente archeolo-gische bevindingen. En dat levert nieuwe inzichten op.

2023

25 november: Dag van het Gentse historische onderzoek 2023

• Organisatie MGOG, STAM en Erfgoedcel Gent.
Ghendtsche Tijdingen was aanwezig en Frank Gelaude sprak over De aanvoer van turf naar Gent via de Burggravenstroom

19 oktober: Een verrassende zoektocht: het Nieuwpoortje

Ken je het Nieuwpoortje? Tijdens deze wandeling ontdekken we de kleine stadswijk tussen de Leie, de Reep en de Sint-Jacobsnieuwstraat. De locatie van drie verdwenen stadspoorten. Berucht door de cholera-epidemieën in de 19de eeuw. Een wijk van veemarkten, pleinen, veel kleine en één grote brouwerij. Vierkanters en ijkmeesters waren er in de weer. Vondelingen, weeskinderen, simpelen, innocenten en dullen vonden er een onderkomen in het Sint-Janshospitaal. Er woonden vooral arme mensen, volgens een procestekst uit 1561, ‘zo arm en zo schamel, dat ze meer water drinken dan bier’.  Frank Gelaude gaf hier toelichting over.

5 oktoberEen lezing over onze historische waterlopen

Gent is kandidaat Europese Culturele Hoofdstad in 2030. In dit kader geeft Frank Gelaude, voorzitter HHKG, een lezing over ‘Een rol voor de historische waterlopen in 2030’. Gent dankt zijn rijke geschiedenis aan Leie en Schelde. Wat leert de geschiedenis van deze assen ons over onze stad? Welke rol kunnen ze spelen voor #Gent2030?

24 augustus: Eerste auteursdag

Meer foto’s zijn te vinden op onze Facebook pagina:

https://www.facebook.com/GhendtscheTydinghen/

9 juni: Angelo Meuleman over de toekomst van het vervoer

Bepaalt een technologische revolutie ons mobiliteitssysteem en vliegen we met drones tussen de Gentse torens? Misschien wordt mobiliteit wel minder belangrijk door onze steden anders in te richten en bepaalt stadsplanning de toekomst. Angelo zal het onder meer hebben over elektrische en autonome auto’s, gedeelde mobiliteit en 15-minutensteden. Hij neemt je mee in een toekomstbeeld en roept samen met de deelnemers kritische vragen op.

Angelo Meuleman is coördinator van Mpact vzw (voorheen Taxistop). Deze Gentse organisatie creëert oplossingen voor samenrijden en autodelen. Angelo is sinds 2007 betrokken bij diverse Europese projecten en is regelmatig spreker op internationale fora rond duurzame mobiliteit.

12 mei: Mark Rummens over de tram in en rond Gent

Op het hoogtepunt werd Gent bediend door 18 tramlijnen. De tram bepaalde het imago en de beleving van de stad. Welke impact had de (lokale en bovenlokale) overheid op de tramexploitatie? Welke experimenten waren daar het gevolg van? Hoe kwam de tram van vervoer voor de burgerij naar vervoer voor allen? De soms woelige en steeds verrassende geschiedenis van het Gentse tramwezen is te weinig bekend. Jammer, want voor sommige aspecten is het Gents tramverhaal echt uniek. Als uitsmijter: Welke relicten kan je in het straatbeeld van vandaag opmerken?

9 mei: Wandeling met focus op Gent als textielstad

Historica en auteur Katrien Van Hecke neemt ons mee op een wandeling met focus op Gent, als 18de- en 19de-eeuwse textielstad, en de perikelen tijdens het Franse bewind (1794-1815).

Leidraad is de Gentse spinster Marie Schellinck (°Gent, 1757). Marie Schellinck groeide op in armoede. Ze vermomde zich als man en nam dienst in het Franse revolutionaire leger. Het begin van een wild avontuur dat haar in Frankrijk, Italië, de Duitse staten en Polen bracht.Over Marie Schellinck schreef Katrien Van Hecke de historische roman Soldaat Marie. (Clavis, 2018)

10 maart: George Rogge over de trein en treinstations in Gent

10 februari: Frank Gelaude over Gentse waterwegen als vervoermiddel

In de middeleeuwen was Gent één van de grootste steden van West-Europa. Om de meer dan 60.000 inwoners te bevoorraden moesten heel wat voedsel, drank en goederen aangevoerd worden. In deze lezing maken we een schatting van het scheepvaartverkeer van en naar Gent. Welke goederen werden op de Leie, Schelde, Lieve en Moere naar Gent gebracht? Met welke types van binnenschepen? Waar en door wie werden de pleiten en seien gelost en geladen?